Inray 10 år – med skicklighet och tur, fördomsfritt

Vi ville fira Inrays 10-årsdag , så vi bestämde oss för att bjuda in experter från energibranschen. Till det två dagar långa evenemanget anlände en glad skara människor från hela Finland. Seminariet öppnades av verkställande direktör Janne Kovanen, som berättade om Inrays resa, vilken har bjudit på många äventyr, utmaningar, bra och dålig tur, professionalism och framgångar. Tillfället fortsatte med experternas anföranden, bland annat om utmaningarna med kvalitetsanalys av bränsle, utnyttjande av bränslelastens mätdata för bränsleanskaffning, bränslekvalitetens effekter på pannans funktioner, samt situationen på biobränslemarknaden.  Dessa intressanta anföranden gav anledning till mycket diskussion och reflektion.

Efter ett faktafyllt dagsprogram, trotsade publiken det kalla och regniga vädret och gick fördomsfritt vidare för att pröva på hagelgevärsskytte. De bästa skyttarna belönades med pris.

Följande morgon bjöd programmet på ett besök till det lokala kraftverket, Etelä-Savon Energia. Efter produktionschefens anförande och presentation av kraftverket, kulminerade besöket i en provmätning av bränslets fukthalt. Varje provtagare fick samla in ett prov enligt önskad metod från en flishög, som därefter torkades.  Högen fördes sedan genom Inrays röntgen och  resultaten av två olika metoder slogs samman i grafen nedan . Av totalt 11 provtagaren lyckades två komma nära det genomsnittliga värdet, medan de andra resultaten varierade både mer och mindre. Som tröst kan man konstatera att alla fick rätt resultat med de allmänna riktlinjer som för närvarande används. Den närmaste träffen fick Riku Nurminen från Flametech Oy, och som minne föräras han med en fin provtagningsborr.