Inray:s lagermodell får patent i Finland och Europa

Inray har fått ett finskt och ett europeiskt EP-patent för bränslehantering inom kraftverk. Patent FI 127810 beskriver ett styrsystem för fast biobränsle i en förbränningsprocess. I korthet innefattar metoden bränslemätning, lagerstyrning, lagermodellering samt kontrollerad urladdning för att optimera bränslet för varje pannkörning. Detta för att undvika de överraskningar som stora förändringar i biobränslekvaliteten orsakar i pannans förbränningsprocess. Om du är intresserad av hur detta kan gynna ditt kraftverk, vänligen kontakta oss contact@inray.fi.