Inray är återigen ett företagardrivet företag

Inray är återigen ett rent entreprenörsdrivet företag när vi löste in minoritetsaktieägarnas innehav i företaget.

Mer information

Janne Kovanen
VD, Inray Oy
janne.kovanen@inray.fi