Underhåll och service av våra system

Inray tillhandahåller inte bara mätsystem utan även underhåll och service genom hela deras livscykel. Tjänstepaketet säkerställer systemens prestanda så att mätresultaten förblir så exakta som möjligt. I denna artikel får du en insyn in våra anställdas arbetsdag när de besöker kraftverket för ett månadsunderhåll.

Våra kunders kraftverk finns över hela Finland och vanligtvis börjar arbetsdagen med ett par timmars körtid till resmålet. Fordonet är försett med en laptop för arbetsbruk, arbetskläder, arbetsverktyg, sele, reservdelar och andra tillbehör som kan tänkas behövas under servicebesöket. Arbetskläder och andra hörnstenar i skyddsutrustningen som skyddsskor, hjälm, handskar och identitetskort packas också med. Inray följer alltid till de gällande skyddsföreskrifter som fastställts av anläggningen, även när det gäller arbetskläder. Pendlingen kan först börja på riktigt när allt är packat i arbetsfordonet och take-away kaffe väl har hämtats.

 

Service- och underhållsarbete påbörjas först med att arbetstillståndet finns uppsatt och synligt. Underhållsdatum avtalas i god tid innan eftersom detta säkerställer en lämplig underhållspaus mellan bränsleleveranserna. För att testa och kalibrera röntgendetektorn måste transportbandet vara tomt, men det kräver endast en halvtimmes tidsfönster, eftersom våra skickliga medarbetare får jobbet gjort mycket snabbt.

Röntgenutrustningen måste alltid hindras från start innan övervakningsområdet beträds. Underhållet börjar med att kontrollera utrustningens skick: om den är intakt och helt ren, samt att alla delar är på rätt plats och position. Utrustningen rengörs vid behov för att förhindra att smuts samlas och påverkar dess funktion. Röntgendetektorns funktion kontrolleras därefter genom skanning av test stycken.

 

Strålningsvärden mäts beroende på röntgenutrustningens placering, utanför säkerhetsgrindarna och på andra ställen som noteras i mätrapporten. Strålningsmätningar utförs när det finns bränsle i transportören eftersom strålningen reflekteras från bränslemadrassen betydligt mer än från ett tomt transportband. En rapport upprättas alltid av mätningarna och inspektionen, vilken visar mätplatser samt uppmätta värden, datum, villkor och körvärden. Rapporten sparas även i gränssnittet, där den snabbt kan hittas vid behov.

I säkerhetskontrollen ingår test av nödstopp, säkerhetsbrytare och varningslampor. Inspektionen säkerställer att varningslamporna är intakta och fungerande, nödstopp och säkerhetsbrytaren är funktionsdugliga och varningsskyltarna är synliga och hela. Slutligen upprättas alltid en rapport om vilket underhåll och vilka inspektioner vad som utförts. Efter underhåll säkerställs det alltid att ingen kvarvarar i strålningsfältet och att det är ordentligt stängt.

 

Utöver alla inspektioner och mätningar övervakas mätsystemets funktion med referensprover som tas regelbundet. Enligt den preliminära planen tas referensprover från olika bränslefraktioner och laster från olika leverantörer.  Referensprover lämnas sedan till laboratoriet för bestämning av fukthalt. Vattenhalten i proverna bestäms med standardmetod SFS-EN 18134–2, antingen i ett externt laboratorium eller i anläggningens eget laboratorium. Fuktmätningsresultaten från referensproverna kommer att finnas tillgängliga inom några dagar, varefter de kommer att lagras i FUELCONTROL®s användargränssnitt.

 När alla arbetsuppgifter är klara kommer arbetstillståndet att återföras till kraftverkets kontrollrum, samtidigt som det är bra att komma ikapp operatörerna. Därefter kan bilens strålkastare riktas hemåt.