Vierasaineen tunnistusjärjestelmä sellutehtaalle

Inray Oy toimittaa suomalaiselle sellutehtaalle röngtenmittaukseen perustuvan tunnistusjärjestelmän sahanpurun puhtauden tarkistamiseen. Sahanpuru tulee integraatin sahoilta sekä ulkopuolisilta toimittajilta. Sen puhtaus on erityisen tärkeää, sillä kuivauksen jälkeen puru jauhetaan pölyksi meesauunissa tapahtuvaa polttoa varten. Järjestelmä tuottaa välittömän hälytyksen vieraskappaleista, minkä avulla haitallinen ja tulipaloriskin aiheuttava kappale voidaan ohjata hylkyyn. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä.