Uteslut skadliga främmande föremål ur processen på ett kontrollerat sätt

Inrays röntgenteknologi används för fuktighetsbestämning av biobränslen i realtid, men även för att upptäcka främmande föremål. I moderna värme / kraftverk är funktionen för uteslutning av främmande föremål redan automatiserad. På bilden till vänster är ett stycke aluminium som väger drygt ett kilo och till höger ett stycke platt järn som väger ett par kilo. Båda identifierades med röntgen och togs bort från processen innan de hann orsaka problem.

Biobränsle och återvunnet bränsle innehåller varierande antal främmande föremål beroende på typ och leverantör. Bland bränslena har hittats stenar, betong, asfalt, slagg, hammare, spadar och allt möjligt som inte borde vara där. Bränslemottagningssystemen är konstruerade för att ta bort stora föremål och magnetiska metaller. De mest utmanande materialen för dessa system är icke-magnetiska stycken som aluminium, rostfritt stål, stenar, betong och asfalt. Ibland orsakar också magnetiska metaller problem, eftersom magnetiska separatorer inte alltid fungerar perfekt.

Mindre främmande föremål orsakar oftast inte omedelbara problem, men på lång sikt förstör de också utrustning och är oönskade beståndsdelar i pannan, där även stora skador kan uppstå. Att bedöma kostnaderna orsakade av främmande föremål är utmanande eftersom effekterna är många. De söndrar och förstör utrustning, försämrar anläggningens tillgänglighet, orsakar produktionsförluster och kostnader i hela leveranskedjan. Vanligen uppstår de största problemen under vintern vid full belastning, när problem är minst önskvärda.

Inrays FuelControl®-system skannar bränsleflödet och identifierar främmande föremål baserat på deras storlek och densitet. Ett larm går till anläggningens styrsystem antingen från en enda stor bit eller från ännu mindre främmande föremål om densiteten överskrider den tillåtna gränsen. Efter larmet flyttas bränslet som innehåller främmande föremål över till pallen på ett kontrollerat sätt. Omedelbar feedback med röntgenbilder skickas till bränsleleverantören.

Automatisk borttagning av främmande föremål sparar pengar genom att:

  1. Skador och onödigt slitage på utrustningen undviks
  2. Anläggningens användbarhet förbättras
  3. Ytterligare skador förhindras genom omedelbar feedback till leverantören