Inray mittaa biopolttoaineen laatua laivakuljetuksista

Kuva. Laivan purkua Naantalin satamassa

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE OY) investoi vuonna 2018 uuteen Meribio-kuljetinlinjaan, jolla mahdollistetaan polttoaineen toimitus satamasta voimalaitokselle. Laivakuljetuksia on tullut marraskuusta 2018 alkaen ja polttoaineen laatua mitataan ensisijaisesti Inrayn FuelControl-järjestelmällä. Inrayn mittausjärjestelmä on asennettu hihnakuljettimelle, jonka maksimikapasiteetti on 800 m3/h. Järjestelmä mittaa polttoainevirran kosteuden ja tilavuuden sekä tunnistaa vieraskappaleet ja polttoainetyypin. Laivojen koko on tähän saakka vaihdellut 6000-12000 m3 välillä mutta jopa 25 000m3 laivoja voi suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa tulla. Tällaisten määrien mittaaminen luotettavasti perinteisellä näytteenotolla on työlästä ja haastavaa. FuelControl järjestelmää on verifioitu ottamalla satoja näytteitä laivalasteista ja tuloksien perusteella pystymme mittaamaan useita polttoainetyyppejä sisältävän laivalastin oikein. Kehitämme yhdessä asiakkaan ja polttoaineen toimittajien kanssa järjestelmää mm polttoaineen tyypintunnistuksen osalta.