Inraylle 1,2 miljoonaa Euroopan komissiolta bioenergiatuotannon tehostamiseen

Euroopan komissio on myöntänyt Inraylle noin 1,2 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusta biovoimalaitosten tuotannon tehostamiseen tarkoitetun OPTIFUEL -järjestelmän demonstrointiin. OPTIFUEL -järjestelmä pohjautuu Inrayn kehittämään reaaliaikaiseen röntgenmittaukseen, jolla polttoaineen laatua mitataan prosessin eri vaiheissa Turun Seudun Energiatuotannon voimalaitoksella ja paperitehtaalla Iso-Britanniassa. Tavoitteena on optimoida energian tuotantoprosessia polttoaineen tehokkaammalla hallinnalla.

Bioenergiatuotannon keskeinen haaste on polttoaineiden laadun vaihtelut. Biopolttoaineet voivat sisältää vettä 15– 80 % ja palamatonta ainesta jopa viidenneksen. Pahimmillaan kuorman energiasisältö on alhaisempi kuin mitä sen käsittelyyn ja kuljetukseen on käytetty energiaa. Nämä huonolaatuiset kuormat aiheuttavat voimalaitoksille kustannuksia ja haasteita voimalaitoksen operointiin. Mikäli reaaliaikainen laatutieto on voimalaitosten käytössä, on huonolaatuistenkin polttoaineiden osalta mahdollista tehdä ennakoivia toimenpiteitä ja vähentää niiden aiheuttamia lisäkustannuksia.

”Inray on kehittänyt tiiviissä yhteystyössä asiakkaiden kanssa reaaliaikaisen polttoaineen laadunmittausjärjestelmän joka korvaa näytteenottoon perustuvat menetelmät. Ensimmäisen kerran järjestelmää pilotoitiin Etelä-Savon Energian voimalaitoksella vuonna 2011. Nyt järjestelmä on tuotantokäytössä kotimaisilla voimalaitoksilla. Myönnetty EU -rahoitus mahdollistaa järjestelmän kehittämisen uudelle tasolle ja sen saattamisen nopeammin globaaleille markkinoille.”, kertoo tj. Janne Kovanen.

Lisätietoa: Janne Kovanen, +358 44 967 7927

Inray Oy kehittää jatkuvatoimisia röntgenmittausjärjestelmiä ja tuotannon optimointityökaluja erityisesti energiantuotannon tarpeisiin. Yhtiön päätuotteena on INRAY FUEL polttoaineen laadunmittausjärjestelmä, jonka avulla asiakkaat säästävät tuotantokustannuksissa ja vähentävät toiminnasta aiheutuvia päästöjä. www.inray.fi

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. Yhtiön osakkaina ovat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%) ja kaupungit Raisio (5%), Naantali (3%), Kaarina (3%). www.tset.fi

Horisontti 2020 on Euroopan unionin kahdeksas puiteohjelma, jonka tarkoituksena on tukea ja kannustaa tutkimusta eurooppalaisella tutkimusalueella. Horisontti 2020:n ohjelmakausi ulottuu ajanjaksolle 2014–2020 ja tarjoaa lähes 80 miljardia euroa rahoitusta. Ohjelman tavoitteena on tukea kasvua ja työpaikkojen syntymistä Euroopassa sekä vahvistaa eurooppalaisten yritysten globaalia asemaa. http://www.tekes.eu/

EU flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733664