Optimoidulta toimitusketjulta kilpailukykyistä metsäenergiaa – säästöt polttoainetoimittajille ja voimalaitoksille satoja tuhansia euroja vuodessa

Energiapuuta polttavat lämpö- ja voimalaitokset voivat saada metsähaketta parempilaatuisena ja kokonaistaloudellisesti edullisemmin hankkimalla sen optimoidulta toimitusketjulta. Tämä ilmeni selvityksessä, joka tehtiin Miktech Oy:n hallinnoiman Cleantech Finland Bioenergy -hankkeen puitteissa. Selvityksen toteutti Ramboll Finland Oy. Selvitykseen osallistui Fixteri Oy (energiapuun paalausratkaisut), MHG Systems (toiminnanohjausjärjestelmä), Saimatec Engineering (kuivausratkaisu) ja Inray Oy (Online laadunmittausjärjestelmä).

”Laadun paraneminen etenkin kosteuden ja tasalaatuisuuden suhteen vaikuttaa laitostalouteen ja laitosten kannattavuuteen”, kertoo liiketoimintapäällikkö Mirja Mutikainen Ramboll Finland Oy:stä.

”Konkreettisimmat hyödyt kohdistuvat polttoainetalouteen, kattilan hyötysuhteeseen ja muihin energian tuotantokustannuksiin. Laitoshyötyjä ovat myös tuotantokatkojen väheneminen sekä säästöt käyttö- ja kunnossapitokustannuksissa.”

Lisäkustannuksia biovoimalaitokselle aiheuttavat polttoaineen kosteuspitoisuuden vaihtelut, hakkeen liian suuri tai pieni palakoko, vierasaineet ja viherhake (Taulukko 1).

Selvityksen mukaan 180 MWth biovoimalaitokselle polttoaineen laatuongelmien aiheuttamat lisäkustannukset voivat olla yli miljoona euroa (Taulukko 2).

Inrayn online laadun mittausjärjestelmää hyödyntämällä voidaan välttää merkittävä osa lisäkustannuksia aiheuttavista häiriötilanteista. Online laadunmittaus mahdollistaa myös polttoaineseoksien optimoinnin ja sitä kautta laitoksen tehokkaamman toiminnan.