Inray levererar FUELCONTROL -skannrar, kameror och lagringsmodell till Loimua kraftverk

 

Inray levererar till Loimua Oy:s Vanaja kraftverk två FUELCONTROL® skannrar, två INRAY® kamerasystem och den patenterade realtidsmodellen FUELCONTROL® Storage. Systemen producerar realtidsdata om bränslefukt och främmande ämnens koncentrationer, och bestämmer belastningsspecifika energiinnehåll och förbättrar kvalitetsåterkoppling. Bränslelagringsmodellen använder bränslekvalitetsdata och processdata i realtid. Med den får operatörerna mer exakt information om kvaliteten på bränslet i silorna, vilket möjliggör optimering av bränsleblandningen som matas till pannan. Systemen kommer att tas i bruk hösten 2023.

Loimua Oy producerar fjärrvärme och el samt säljer och distribuerar naturgas. Loimua erbjuder heltäckande och ansvarsfulla energilösningar och de är den näst största privata säljaren av fjärrvärme i Finland. Vanajan kraftverk är Loimuas största produktionsenhet och den enda kraftvärme- eller kombinerade el- och värmeproduktionsenheten. Vanaja kraftverk ligger i Tavastehus, där det producerar värme till invånarna i Tavastehus stad och el till stamnätet. Vanaja kraftverk har två virvelbäddspannor – en 50 MW ångpanna och en 39 MW varmvattenpanna. Vanaja använder inhemska och förnybara bränslen som huvudbränsle.

Foto: Vanaja power plant © Loimua Oy