Upptagen början av året med driftsättning

Inray har pågående leveransprojekt över hela Finland och Danmark. En del av leveranserna sker till befintliga anläggningar där projektgenomförandetiden är ganska kort. När det gäller de nya anläggningarna är projektets varaktighet längre, eftersom vår del löper på samma schema som det övergripande schemat. De ursprungliga tidtabellerna har uppdaterats allt eftersom projekten har fortskridit, vilket har lett till att det är många projekt i samma skede och ibland har resurserna använts till 110 %. Mot sommaren börjar det bli lättare när en del av leveranserna redan är överlämnade, men nya projekt är på gång.

Kaukaan Voimas FUELCONTROL-system togs nyligen i produktion. I det danska leveransprojektet överlämnades mätsystemet och härnäst väntar vi på att pannan ska bli klar, så att vi kan komma i produktionsanvändning. Även i Helsingfors och Tammerfors går implementeringen av systemen mot sitt slut. Nordsjös nya bioenergivärmeverk startade i slutet av 2022 och bränslebilstrafiken har varit upptagen under de kalla vintermånaderna. Bränslet som kommer genom alla fyra mottagningsstationerna skannas av två FUELCONTROL-system innan screening. De lastspecifika mätdata överförs omedelbart till bränsleinformationssystemet. I Tammerfors Naistenlahti har projektet gått vidare till en oavbruten provkörning av pannan, vilket innebär tung lastbilstrafik även där. Bränslet som kommer genom den andra avlastningsstationen mäts redan med röntgen, och den första stationen även efter att ändringarna av automatiseringen av linjen har genomförts.

Ibland måste man välja ett lite snabbare bil.