Betydande besparingar genom att mäta faktiska innehållet i skogsbränsle

Inray och UPM har visat att användning av röntgenteknik för att mäta kvaliteten på inkommande biobränsle kan radikalt förbättra kvalitetsstyrning av bränsleleveranskedjan. Det nya systemet ger realtidsinformation för varje last, som också möjliggör snabb återkoppling till bränsleleverantören.

UPM har räknat ut att med hjälp av nya informationskvalitet och utveckla försörjningskedjor tillsammans med leverantörer kan det vara möjligt att få 30% mer energi från mängden råmaterial som används för närvarande.

Mer information: