Inray får EU-medel för utveckling av kvalitetsmätning av återvunna råvaror

Den ökande användningen av återvunna råvaror kräver pålitlig kvalitetssäkring för att optimera och förbättra produktionsprocesserna. Bakgrunden är konkurrensen av önskade råvaror, ökad användning av fraktioner av lägre kvalitet och deras utnyttjande på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Kvalitetsparametrar varierar beroende på råvaror och produktionsprocesser. Vissa föroreningar försvagar kvaliteten på slutprodukten, så det är viktigt att identifiera kvalitetsavvikelser, om nödvändigt, ta bort dem från processen. Röntgenskanningstekniken som utvecklats av Inray används i stor utsträckning vid automatisk kvalitetsmätning av fasta biobränslen. Mättekniken kan även användas för att mäta kvaliteten på andra råvaror. Projektet undersöker de utvalda råvarornas kvalitetsmätningsbehov, utvecklar mätteknik och demonstrerar systemets funktion och verifierar dess fördelar.

Projektnamn: Utveckling av kvalitetsmätstation för återvunnen råvara 902159
Genomförandeperiod: 2024-2025
Andel av EU-finansiering: 153 829 euro.