Europeiska kommissionen finansierade OPTIFUEL-projektet har slutförts

Kvaliteten på fast biobränsle varierar kraftigt beroende på typ av bränsle, dess ursprung och hur det har hanterats och lagrats. Kvalitetsändringar medför ytterligare kostnader för kraftverk och ökar utsläppen genom hela produktionskedjan. Produktionseffektivitet kan förbättras genom tillförlitliga realtidsdata om kvaliteten på biobränslen, särskilt fukt och främmande ämnen. Inray-systemet demonstrerades vid två kraftverk i OPTIFUEL-projektet 2016–2018 finansierat av Europeiska kommissionen. Demonstrationer visade att OPTIFUEL-lösningen kan uppnå betydande förbättringar inom bioenergiproduktionen.

Projektet fortsatte enligt projektplanen och budgeten. Nya funktioner utvecklades och tekniken verifierades för att uppfylla standarder och krav. Verifieringsprocessen inkluderade omfattande fälttester på ett demonstrationskraftverk. Systemets fördelar undersöktes också genom hela värdekedjan.

Över hundra potentiella kunder och partners hittades under projektet i Finland, Sverige, Danmark, Frankrike, Spanien och Portugal. OPTIFUEL presenterades också vid internationella mässor och evenemang. I maj 2018 blev Protacon Group gemensam ägare till Inray, vilket ökade Inrays resurser för att expandera sin verksamhet till nya internationella marknader.

Demonstrationer visade att realtidsövervakning av bränslekvalitet vid ett eller flera steg i processen möjliggör effektivare energiproduktion.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733664