Inray levererar bränslekvalitetsmätningssystem till Vantaan Energia

Inray levererar ett realtidsbränslekvalitetsmätningssystem till Vantaan Energia Martinlaakso CHP-anläggningen, som producerar energieffektiv kraftvärme och värme för fjärrvärmenät. Inray-systemet automatiserar biobränslekvalitetsanalysprocessen. Systemet kommer att tas i bruk vinter 2018-2019.