Konkurrenskraftig skogsenergi från optimerad leveranskedja – bränsleleverantörer och kraftverk kan spara hundratusentals euro per år

Värme- och kraftverk som bränner energivirke kan få skogsflis av bättre kvalitet och totalekonomiskt mer fördelaktigt genom att anskaffa den av en optimerad leverantörskedja. Detta framgår av en utredning som gjordes inom ramen för projektet Cleantech Finland Bioenergy, administrerat av Miktech Oy. Utredningen genomfördes av Ramboll Finland Oy. I utredningen medverkade Fixteri Oy (balning av energivirke), MHG Systems (styrsystem), Saimatec Engineering (torkning) och Inray Oy (Online system för kvalitetsmätning).

”En kvalitetsförbättring, i synnerhet i fråga om fukthalt och jämn kvalitet, inverkar på anläggningsekonomin och anläggningarnas lönsamhet”, säger business manager Mirja Mutikainen från Ramboll Finland Oy.

”Den mest konkreta nyttan kommer av bränsleekonomi, pannans verkningsgrad och andra kostnader för energiproduktion. Färre produktionsstopp och inbesparingar i drifts- och underhållskostnader är också till nytta för anläggningen.”

Extrakostnader för biokraftverk orsakas av variationer i bränslets fukthalt, alltför stora eller alltför små flisstycken, främmande materia och grönflis (Tabell 1). Utredningen visar att extrakostnaderna för kvalitetsvariationer i bränslet kan stiga till över en miljon euro för ett biokraftverk på 180 MWth (Tabell 2). Genom att utnyttja Inrays online-system för kvalitetsmätning undviker man en betydande del av de störningar som orsakar extrakostnader. Online-kvalitetsmätning möjliggör också optimerad bränsleblandning och därigenom effektivare gång för anläggningen.