Testperiod på produktionsanläggningen av biokol

Inray utför under hösten 2014 en testperiod på Torrec Oy:s (www.torrec.fi) pilotanläggning för produktion av biokolpellett i St. Michel som fungerar i anslutning till Etelä-Savon Energia Oy:s kraftverk. Med InrayFuel-systemet mäts kvaliteten såsom fuktighet, halten av främmande ämnen, bitstorlek och energiinnehåll på olika biobränslen. Under testperioden utförs också omfattande jämförande mätningar med standardmetoder.

”Kvalitetsinformation om biomassa är viktigt i all bioföredling och så även i produktion av biokolpellett. – Den viktigaste kvalitetsparametern i biokolprocessen är biomassans fuktighet som kan variera mellan 30 och 70% inom samma last. Med i processen vill man heller inte ha främmande föremål såsom stenar eller metaller. Tidigare har man inte kunnat definiera dessa kontinuerligt, alltså är Inrays teknologi väldigt välkommen”, berättar verkställande direktör Mikko Järvenpää från Torrec Oy.