Inray FUELCONTROL® metoden verifierad

Inrages FUELCONTROL kontinuerliga mätningsmetod för bränslekvalitet är verifierad i Europeiska kommissionens ETV-program. Testerna genomfördes i en autentisk miljö vid Turun Seudun Energiantuotanto, Nådendal kraftverk. Danish Technological Institute (DTI) ansvarade för verifieringen, och anläggningstesten utfördes av ETA-Danmark. Vi känner inte till någon annan operatör vars online biobränslemätning eller automatiska provtagningsfunktion verifierats under verkliga förhållanden.

ETA-Danmarks verksamhet är ackrediterad av The Danish Accreditation Fund (DANAK) vilka har genomfört ett flertal verifieringar inom miljöteknik. Vintern 2018-2019 anlände forskare från danska DT till Nådendal för att utföra tester. Testmatrisen bestod av både fukt- och substansdetektering. Testerna utfördes genom en selektiv provning av slumpmässiga bränsleleveranser levererade till anläggningen i Nådendal. Det är alltså frågan om det första testet för kvalitetsmätning av biodrivmedel som genomfördes under verkliga kraftverksförhållanden vintertid.

Det finns många nationella riktlinjer och tillhörande standarder för kvalitetsbestämning av biobränslen, men dessa utvärderar egentligen inte kontinuerlig online-mätning. Eftersom ämnet intresserar flera olika intressenter inom branschen, beslöt vi undersöka hur man kunde testa mätmetodens effektivitet. EU har en egen kontrollprocess för miljöteknik. Inom detta ETV program kan ett företag föreslå verifiering av egen teknik. Först undersöker ETV:s experter om tekniken är lämplig för programmet, varefter externa, oberoende och EU-validerare aktörer utses. Dessa utarbetar testprogrammet, utför tester och rapporterar resultaten till ETV. ETV övervakar tredjepartstesterna, till exempel när det gäller våra tester, genom att besöka anläggningen på plats för att kontrollera att ETA Danmark mötte standarder och testprogramkrav gällande prestanda, provhantering och rapportering.

En intressant biprodukt av verifieringsprocessen var den danska jämförelsen av torkningsresultat mellan dem själva och det finska ackrediterade laboratoriet. Enligt standardanvisningarna delades två prover ut i provexemplaret på ca 5 liter, dessa torkades på två olika platser med kalibrerade ugnar. Resultatet var förväntat. Exakt samma resultat uppnås inte, utan skillnaden var 0,5-2,2 p-%. I detta ljus kan man undra över de höga noggrannhetskraven som presenteras i olika sammanhang. Även ugnsresultatet av ett specifikt bulkprov kan inte ses som ett genomsnitt av en leverans, utan är ett resultat av en specifik del någonstans i en viss leverans.

Vad lär vi oss av verifieringsprocessen? Processen är lång och kräver en noggrann plan med beskrivningar av vad som testas och hur. Till exempel skulle testning en främmande substans med stålnötter ha slösats bort om den ursprungliga idén om att samla in dem från screeningmagneten skulle ha förblivit ett sätt att fastställa riktigheten av  detekteringsresultatet. Nu gick största delen av nötterna om magneten utan att fastna, men det gjorde ingen skada när vi fastställt att mätningsmetoden bör vara automatiskt sparade bilder av främmande föremål i Fuel Control Systemet. På samma sätt bör man vara uppmärksam på specifikationen av bränslekvaliteter, särskilt om villkoren och innebörden varierar beroende på land eller anläggning. Till exempel är “industriell biprodukt” ett allför otydlig beskrivning för verifieringstesterna. När testerna påbörjades fanns det mest rapporter om verifieringar utförda laboratorier, så vi var tvungna att agera som pionjärer i många saker och fundera ut nya verifieringstest tillsammans.  Vi ser fram emot liknande tester och resultat från andra företag i branschen.

Ett verifieringsuttalande finns här:  Verification Statement – FUELCONTROL