Inray deltar i Business Finlands Smartflex-projekt

Vi utvecklar ständigt vår expertis och produkter tillsammans med våra kunder, och den naturliga fortsättningen av detta arbete är ett gemensamt forskningsprojekt inom Business Finlands Smart Energy Finland-program. Det VTT-ledda projektet kallas SmartFlex och dess konsortium innehåller förutom Inray Fortum Power & Heat även Sumitomo och Protacon Group. Inray utvecklar och demonstrerar sin egenutvecklade FUELCONTROL metod som en del av ett gemensamt projekt. Demonstrationen kommer att äga rum vid Fortums Järvenpää-anläggning.