Röntgenvision ger full bränslekontroll

Nuvarande praxis för kontroll av bränslekvaliteten bygger vid många bioenergianläggningar på provtagning för att bestämma fuktinnehållet. Målet är att få en så heltäckande provtagning som möjligt är en stor utmaning vid tåg- eller båtleveranser. FuelControl® – en röntgenteknologi utvecklad av Inray Oy löser problemet – det tar inte prover utan skannar hela sändningen och resultaten fås i realtid.

Läs mer från Bioenergy International-magazin 1-2020.