Två FUELCONTROL-system till Helens biovarmeanläggning i Vuosaari

Helen ersätter användningen av kol genom att bygga en ny biouppvärmningsanläggning i Vuosaari. Värmekraftverket på 260 MW, som startar 2022, kommer att generera värme från träflis och skogsindustrins biprodukter. Bränsle levereras till anläggningen med lastbilar, som beräknas anlända till anläggningen 60-70 lastbilar per dag. Det finns fyra bränslemottagningsstationer med en total kapacitet på 2000 m3 / h, till vilka Inray levererar två FUELCONTROL®-kvalitetsmätningssystem. Leverans är planerad till årsskiftet 2021-2022 på båda sidor.

Mer information om projektet: Helen Vuosaari biovärmeanläggning