Inray kommer att leverera FUELCONTROL®-mätsystemet till Kaukaan Voima

Inray kommer att förse Kaukaan Voima med ett FUELCONTROL®-system för mätning av bränslekvalitet. Systemet producerar mätdata i realtid om fukt och främmande föremål i vedbaserade bränslen och kan användas för att bestämma belastningsspecifika energiinnehåll. Systemet kommer att tas i bruk hösten 2022.

Kaukaan Voima Oy:s biokraftverk är ett kraftvärmeverk beläget i Villmanstrand, i UPM Kaukas anläggningsområde. Kaukaan Voimas ägare är Pohjolan Voima Oyj och Lappeenrannan Energia Oy. Biokraftverket producerar processånga till UPM Kaukas bruk och fjärrvärme till Lappeenrannan Energia Oy samt el. Anläggningen är ansluten till UPM:s ångnät och bidrar till tillräckligheten av ånga i anläggningsområdet. Kraftverket producerar 85 procent av fjärrvärmen i Villmanstrands stad.

Kaukaan Voimas biokraftverk är en av Finlands största användare av förnybara träbaserade bränslen vid energiproduktion. Mer än 80 procent av kraftverkets bränslen är koldioxidneutrala träbaserade bränslen. Kraftverket använder bark, skogflis och andra träbaserade bränslen samt torv.